Over ons

Hulp na Ongeval: rechtshulp en praktische ondersteuning

Een verkeersongeluk, bedrijfsongeval een ongeval op straat. Een ongeval met letselschade tot gevolg. Een heftige gebeurtenis die een grote impact kan hebben op uw leven. 

Wij bieden u rechtshulp en praktische ondersteuning.

Wie bieden hulp?

De rechtsbijstand wordt geboden door de letselschadespecialisten van Veenstra Letselschade. De specialisten zijn Register Expert Personenschade en als zodanig ingeschreven in het register van het NIVRE.

NIVRE betekent: Nederlands Instituut voor Register-Experts. Het NIVRE initieert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening middels het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven Register-Experts te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit".

Welke hulp bieden wij?

De voor de cliënt noodzakelijke hulp na een ongeval is afhankelijk van veel factoren. Daarom is het altijd maatwerk. Wij regelen de hulpverlening die past bij de persoonlijke situatie. Hulp die bijdraagt aan zelfredzaamheid en herstel. Via deze website informeren wij u over huishoudelijke hulp.

Wat kost de hulp?

Wanneer er sprake is van een hulpbehoefte na een ongeval met een aansprakelijke derde (letselschade) wordt de benodigde hulp (meestal) vergoed door een aansprakelijkheidsverzekeraar en/of de gemeente op grond van de Wmo. Verder kan uiteraard gebruik gemaakt worden van de dekking van een (aanvullende) zorgverzekeraar, de verplichtingen vanuit de verzuimbegeleiding van een werkgever. Wij adviseren u en kunnen hulp voor u aanvragen.

Hoe schakel ik hulp in?

Wij zijn bereikbaar via 088 – 456 0123 en via het contactformulier op deze website. Voor spoedzaken kan contact gezocht worden via 06-53807476