Huishouden

Wanneer u als gevolg van een lichamelijk aandoening tijdelijk of langdurig het overzicht over uw huishouding kwijt bent, kunt u bij ons huishoudelijke ondersteuning aanvragen.

De taken die bij huishoudelijke ondersteuning worden uitgevoerd zijn gelijk aan de huishoudelijke taken die bij de schoonmaakservice worden uitgevoerd, echter het huishouden kan hierbij geheel van de cliënt worden overgenomen.

Hulp met huishouden is intensiever dan hulp met schoonmaken.  In de regel wordt 2 tot 3 keer in de week hulp aan de cliënt geboden.

Bij de inschakeling van onze huishouddienst bent u als cliënt opdrachtgever, maar wordt u geen werkgever. Arcade Zorgcoop is het aanspreekpunt en regelt de best passende hulp.

Hulp met huishouden is een dienst waarvoor bij de gemeente een Wmo indicatie aangevraagd kan worden. Indien door de gemeente een PGB voor hulp met huishouden wordt toegekend kan Arcade Zoorgcoop voor de uitvoering van de hulp zorgdragen.

Uiteraard bieden wij huishoudelijke ondersteuning ook als particuliere service. De kosten voor de hulp bedragen € 18,00 per uur. U betaalt niet rechtstreeks aan de hulp, maar u ontvangt eenmaal per maand een factuur van Arcade Zorgcoop.